Автостереотип – 30/05/2016

Недавно Украінці зобрали підписы під петицийом о забераня украіньскых пашпортів за сепаратизм.

Од віків ліпше было вытратити, вбити або прогнати з краю люди чужой віры, як рацийональныма методами не допустити до шыріня ся заразы. Історикы можут сыпати доказами, коли загорожыня выкликане епідеміями, войном, голодом, вело до гляданя – oфірнoго цапа, котрым ставали ся етнічні, або реліґійні одмінникы, уважаны за джерело вшыткого нещестя. Лем така постава бере ся з темноты, іґноранциі і потребы зрозумліня непонятого, горозного і незнаного.
Logo