P. Trochanowski - Słowo Łemka o sobie i swoim narodzie – 30/05/2016

P. Trochanowski, Słowo Łemka o sobie i swoim narodzie. Regiony, nr 2-4, 1987r.
Logo