Бесіда з Параскєвом Бреян про лаґєр Явожно і його вязнів – 30/05/2016

Запрашам на бесіду з Параскєвом Бреян (з д. Фрицка), котра народила ся 2. листопада/новембра 1924 рока в селі Ізбы на Лемковині. Оповіст нам она про лаґєр Явожно і його вязнів, котры на місяц перед выгнаньом Ізбян з іх прадідівской землі остали забраны до Явожна. Причыном іх увязніня в концентацийным лаґрі были вымушены і спрепаруваны комуністами оскаржыня.

Параскєва Бреян сесу траґічну подію споминат з власных досвідчынь, понеже єдным з ізбяньскых хлопців, котры были увязнены в Явожнім, был єй муж – Михал Бреян.

Долов, полний спис жытелів Ізб, поневоленых в лаґрі Явожно:

Михал Бреян
Кірей Косовскій
Михал Ропицкій
Ваньо Квока
Тимко Гоць
Ваньо Кунцік
Ксандер Ванько
Logo