Церков св. Михала Архангела в Брунарах / част 1 – 13/02/2021

Церков св. Михала Архангела в Брунарах / част 1 / «Феномен Бескідів - деревяны церкви і костелы» / «Fenomen Beskidów - drewniane cerkwie i kościoły». Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Logo