Фотоґрафічне пізріня на святині – 13/02/2021

Фотоґрафічне пізріня на святині / «Феномен Бескідів - деревяны церкви і костелы» / «Fenomen Beskidów - drewniane cerkwie i kościoły». Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Logo