Кара темноти, церковны ключы – 30/05/2016

Де была выставлена «Кара темноти»? Кому треба было знати якій был поділ радных Русинів під звгядом приналежности до партіі? Як выглядала справа ключів до церкви в Святкові і Свіржові і ушкоджыня замку в церковных дверях? І хто кому ключы взял? Кому треба было предложыти рапорт о православных? Проґрам, в котрым презентуваны сут ориґінальны, поліцийны рапорты з постерунків, розсіяных на Лемковині. Акция розгрыват ся в меджевойенным часі. Ци тепер ся дакус ріжниме? Ци меньше на ся доносиме? Меньше комбінуєме? А може лем обставины інчы, а мы сме докладні такы самы…?
Logo