Република во Фльоринці – 30/05/2016

Специяльне выданя проґраму з нагоды річниці проклямуваня Лемківской Републикы во Фльоринці. Проґрам, в котрым презентуваны сут ориґінальны, поліцийны рапорты з постерунків, розсіяных на Лемковині. Акция розгрыват ся в меджевойенным часі. Ци тепер ся дакус ріжниме? Ци меньше на ся доносиме? Меньше комбінуєме? А може лем обставины інчы, а мы сме докладні такы самы…?
Logo