9/11 – 11/09/2017

Терорістічна атака, коло котрой вмерло 2995 особ і далшых 6000 было раненых, мала вызначный вплив на світову політіку і єкономіку. Людьство тота атака понурилa надовго до страху. Но тота сама атака была і іншпіраційов про многых музикантів, котры в повязаню із темов атаків на Америку написали співанкы.
Logo