Траґедія – 29/05/2017

Траґедія - то назва, котру єм выбрав про днешнє выданя Ґрамофону. Чом як раз траґедія? Будеме бісідовати о співанках, а головно будеме слухати співанкы, дакотры веце, дакотры менше знамы, но вшыткы іншпірованы даякыма траґедіями, котры ся реално стали. Убийства, знасилніня, бомбовы атакы - і тоты темы нераз іншпіровали музикантів по цілім світі а нераз ся з такых співанок стали світознамы гіты.
Logo